+47 479 71 097 post@mimircon.no

Sentral Godkjenning

Sentral godkjenninger er en generell prekvalifisering av foretaks kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften (SAK10), og innebærer at man blir godkjent for ansvarsrett innenfor bygg- og anleggsbransjen.
Alle foretak som driver søkepliktig arbeid må søke om ansvarsrett i byggeprosjekter. Dersom foretaket ikke har sentral godkjenning, kan det søkes om lokal godkjenning til kommunen der arbeidet skal gjennomføres.
En lokal godkjenning er mer omfattende og innebærer at man ved hver søknad må dokumentere bedriftens kompetanse, utdanning og erfaring.
Dette er tidkrevende og til tider unødvendig arbeid. Foretak med sentral godkjenning er godkjent for ansvarsrett over hele landet, og slipper å dokumentere bedriftens kompetanse for hver søknad da dette allerede er dokumenter i godkjenningen.
Kort oppsummert betyr en sentral godkjenning at man sparer tid og kostander ved søknader, samt behandlingstiden ved søknader reduseres drastisk.

 

Hvorfor bruke bistand til søknad om sentral godkjenning?
Kravene foretaket ditt må oppfylle, samt hvilke funksjonsområder og tiltaksklasse som kan oppnås er for mange et tungt tema å sette seg inn i. Vår erfaring er at mange foretak ikke blir godkjent, fordi søknaden er mangelfull eller ikke riktig utført.
I noen tilfeller ser vi også at foretaket kan oppnå flere funksjonsområder enn først antatt. I tillegg kan vi være en veileder for ditt foretak dersom du ønsker å vite hva du eventuelt mangler for å kunne oppnå ønskelige godkjenningsområder.

Vi i Mimircon.no hjelper gjerne din bedrift med og bli sentralgodkjent, vi har god erfaring fra tidligere jobber og korter ned søknadsprossen så mye som mulig. Vi hjelper deg

Vi utfører både førstegangssøknad, fornyelser, oppgradering og utvidelse. En sentral godkjenning varer i tre år, men behov for enten oppgradering av tiltaksklasse eller utvidelse av funksjonsområder kan oppstå før denne løper ut.
Vi vil bistå deg ved å velge riktig løsning dersom dette blir behov.
Hos oss er du i trygge hender! Tre år går fort, og vi vil sørge for at du følges opp i god tid før søknaden må fornyes.

 

Bistand til søknad om sentral godkjenning omfatter bl.a. følgende arbeid:

  • Vurdering av foretakets organisasjon og samlet kompetanse, og at alle nødvendige opplysninger foreligger
  • Hvilke godkjenningsområder og tiltaksklasser det er mulig for foretaket å oppnå
  • Hva som er tilstrekkelig antall prosjekter i forhold til ønskede godkjenningsområder / tiltaksklasser og foretakets kompetanse
  • Vurdering av innsendte referanseprosjekter. At prosjektene er godt nok beskrevet og at nødvendige opplysninger foreligger
  • Se til at opplysninger om styringssystemet og revisjonserklæring foreligger, og evt. bistå kunden med utarbeidelse av revisjonserklæring
  • Fylle inn all informasjon i korrekte blanketter/søknadsskjemaer og sende søknaden inn til Direktoratet for byggkvalitet, fortrinnsvis via ByggSøk sentral godkjenning

 

Styring / IKsystem
NB! For å kunne søke om sentral godkjenning, krever Direktoratet for Byggkvalitet at bedriften innehar et revidert og godkjent kvalitetssikringssystem.

Vårt IK/styringssystem er godkjent for dette formålet.

 

KONTAKT OSS FOR TILBUD