+47 479 71 097 post@mimircon.no

Internkontroll

LOVPÅLAGT MED INTERNKONTROLL

Det er lovpålagt og ha et internkontrollsystem som dokumenterer og ivaretar bedriftens rutiner, risiko og lignende. Tilsynene kontrollerer at kravet følges opp men det er opp til hver enkelt og anskaffe et oppsett. Ansvaret hviler på bedriftens øverste leder men ansvaret kan deligeres.

Vårt system er godkjent og dekker formålet som er beskrevet i internkontrollforskriften. Total IK kommer med modulene HMS, MAT og BYGG og vi bistår alle bedrifter med hjelp ved eventuelle tilsyn fra myndigheter eller samarbeidspartnere.

 

 • OVERSIKTLIG
  Enkel oversikt med flere kategorier og faner slik som f.eks. ansatte, kontakter, avdelinger (konsernløsning), avvik, hefte, dokumenter, skjema m.m.
 • DOKUMENTERBART
  Enkelt å dokumentere avvik, rutiner, målsetting, skjema og andre viktige rutiner for IK-arbeidet.
 • RISIKOANALYSE
  Sett opp analyser og dokumentasjon for risiko i din avdleing eller bedrift
 • HANDLINGSPLAN
  Sett opp handlingsplan for ulike avdelinger eller for din bedrift.
 • RUTINER OG OPPFØLGNING
  Sett opp rutinebasert hmsarbeid og videre oppfølgning for dette.
 • AVVIKSBEHANDLING
  Opprett avvik og før kontroll med avvik som skjer.